20210601_ref

Referatet dækker såvel årets generalforsamling, som medhørende festivitas.

20210511_ref

Ref. fra møde 11. maj 2021afholdt hos Formanden