20210914_ref

Referat fra mødet d.20210914 afholdt i Restaurant SAS-Klubben

20210810_ref

20210601_ref

Jeg er ikke sikker på at der er samme indhold. Men jeg kan ikke dømme, jeg var ikke med på turen.
Referaterne dækker såvel årets generalforsamling, som medhørende festivitas.

20210511_ref

Ref. fra møde 11. maj 2021afholdt hos Formanden