Hvis der skulle være tvivl, så bruges 0393 0280719285 Til kontingent og anden betaling

20180612 regnskab 1

Juni 2018 Side 1

20180612 regnskab 2

Juni 2018 Side 2

2010-2011_regnskab

Senester regnskab og budget samlet, er 2019-11-16
Er i tvivl om menupunktet skal slettes. Der fremlægges ikke mere regelmæssigt, godkendt regnskab på generalforsamlingerne