Formandsregistrering3

Liste over hvem der har udpeget hvem i formandskredsen. (og ikke hvorfor)