20191210_ref

Referat fra december Julekomsammen Og god Jul allesammen

20191112_ref_psw

Ref. fra November. Tur til Nationalmuseet med efterfølgende møde og spisning hos Broder Søren. Der skal bruges PSW for at se referatet. Det er samme password som er til adresseregistret.