20191008_ref

Referat fra oktober mødet i SAS klubhus

20190910_Bytur Teknisk museum i Helsingør

10. Sept. Studietur til Teknisk Museum

20190813_ref

Referat August 2019

20190611_ref

Referat Juni 2019 Generalforsamling

20190409_ref

Referat April 2019

20190312_ref

Referat Marts 2019

20190108_ref

Referat Januar 2019