20200812  Post scriptum, efter det ikke afholdte august møde.

Kære Brødre!

 Det er altid kedeligt at måtte aflyse et Brodermøde, men denne gang uundgåeligt, og jeg er glad for at Formanden traf denne beslutning.

 Jeg kan godt se at ved at skrive på denne måde kommer det til at virke lidt ”officielt”, men der faktisk lidt mere privat.

Sagen er at Broder Birger har bedt mig om at runddele vedlagte dokument på det møde der skulle have været afholdt i går. Det er så ændret til at Birger har bedt mig om at sende det til alle Brødre.

På godt dansk, jeg er blot the messenger boy.

 Med Broderlig hilsen, Erik.

Käre Brödre 25-08-20-2