2021-08-14: Broder Tom havde på Bjergmøde d. 11/08 medbragt en gæst, nemlig Sune Hansen. Jeg deltog desværre ikke i mødet men jeg forstår at Sune vil være et oplagt emne til et broderskab, derfor vil jeg allerede nu byde ham velkommen. Hvis der er noget jeg har misforstået, kan jeg komme med et dementi senere.

 2021-05-11. Brødre det dages, det lysner i øst. Så lykkedes det endeligt at få blæst liv i gemytterne igen. Starten fandt sted i Formandens domicil, og var delt op således at der først blev afholdt møde og derefter frokost.

Kjeld har taget referat, så det vil jeg ikke blande mig i, men blot klister et par billeder op.

 2020-06-19. Det var dagen for den årlige Bakketur, hvor i også var indeholdt den årlige generalforsamling. Alt forløb planmæssigt, og vi var i den situation at vi stort set var den første forsamling der åbnede Den Hvide Hest efter corona lukningen.

Jeg vil ikke referere fra forsamlingen, men blot bekende gøre at Broder Søren blev udpeget som formand.
Det virkede som om Tom havde gjort forarbejdet korrekt, For Søren satte en flaske Linje på bordet, inden generalforsamlingen fandt sted.

2020-01-19 Et kedeligt budskab at skulle bringe. I går kl. 15:30 måtte Lundin familien tage afsked med Broder Lunde, Niels B Lundin.

2020-01-14:

I 10 år, ja siden formandsskiftet i 1910, har der ideligt været beklagelser over at Brødrene ikke kender, ikke forstår, ja ligefrem ikke har gidet sætte sig ind i foreningens regelsæt.

På generalforsamlingen i 2019 blev det beslutte at alt tidligere arbejde skulle forenkles og komprimeres.

Dette arbejde er nu tilendebragt. Sidste år kom der en skabelon med minimumskrav til referatskrivning og på dagens møde fremlægger Formanden en godkendt vedtægt med tilhørende forretningsorden. Herefter er Lov, Protokollater og ”Hvor står det henne” lagt endegyldigt i graven.

Af arkæologiske grunde ligger de gamle regler stadig på hjemmesiden, men der kan i fremtiden ikke foretaget henvisninger til, eller drages slutninger ud fra dem.

Jeg vil blot sige tak til barselshjælperne: Steen, Søren, Lunde og John

 

2019-12-10 🙂

Kan med glæde meddele at Niels Lundin (Lunde) ved årets julefrokost, blev udnævnt til Æresmedlem.

 

2019-06-11  Man behøver ikke at være detektiv for at afsløre at det er sjældent at WEB-master eller lignende kommer ind her på denne side. Som der har været talt meget om her i folketingsvalgstiden, der er rigelig plads til forbedring.

 Jeg kunne god skrive om generalforsamlingen, men det vil jeg overlade til referatet.

2018-11-14 På grund af sygdom og dermed ofte fraværd til aktiviteterne, er det lidt spredt med nyhedsopdatering. På mødet i går var der en glædelig nyhed, vi har fået en ny Broder nemlig Niels Vestergaard. Af praktiske forhold gl. Niels fået nickname "Lunde"

Dato ???Jeg skal hilse fra 2 tidligere Brødre, nemlig Lars Katzef som jeg har mødt på Cafe Sylten i Dragør, og fra Frank Bech (eller som nogen kender som Frank Larsen) via et fam. medlem der må beskrives som stamgæst på Oksens Bodega.

2018-07-19   Egen og Kirstens sygdom har holdt mig fra at skive og involvere min for meget i hvad der er foregået omkring mig, og det har været en uheldig periode at holde sig tilbagetrukket på, for de seneste 4 måneder har da været ganske begivenhedsrige, selvom at det meste er foregået i både en uanstændig og usmagelig måde. Noget der jo ellers normalt ikke plager Svulstige Alkoholiske Sutter.
01. april var vel startskuddet hvor Broder Carsten som april løjer, nedlagde jubilæumsfesten. Derefter gik det slag i slag med verbale slagsmål i et ”tonefald” der ikke hører til i vores forening. Jeg vil som tilskuer ikke veje tingene op, men blot håbe at formandsskiftet vil bringe ro på gemytterne. Det var ikke let at holde styr på adresselisten sådan som brødrene meldte sig ind og ud af logen.

PS: Thor, Finn og Charsten har i forlængelse af dette, forladt Broderskabet.

 2018-04-05  

Denne oplysning har nok mest betydning for vores ældre medlemmer. 
Jeg har talt med John S som oplyste mig om at Leif Hansen, 
mest kendt som Leif den Lykkelige, er afgået ved døden. Det er datteren der under oprydning har fundet kontakt til vor loge, men jeg er ikke bekendt med hvornår han er død

 

2017-12-17: 

Denne mail er især til brødrene Birger - Kim - Jacob og Jørgen, som  var fraværende ved julefrokosten. 

Jeg havde  medbragt en afkrydsningsliste indeholdende de fem forslag der var til afholdelse af jubilæet.

2 stemte på Sagafjord.
6 stemte på bjærget.
3 stemte på klubhuset  aften arrangement.
13 stemte på klubhuset frokost arrangement,

alle havde 2 stemmer.

 Efter et kort møde med formanden, besluttede han, at jubilæet bliver afholdt i klubhuset søndag den 27. 5. 2018 med varaner til et frokost arrangement.

Klubhuset er booket med et depositum på 1500 kr.

 Jeg er blevet udpeget som festudvalgsformand og Finn er blevet musikansvarlig.

(Skrevet lige  efter hjemkomst fra julefrokost)
Det var alt  for nu.
Mvh. Carsten

2017-09-03: På Generalforsamlingen i Juni måned blev det besluttet at Formanden skal have en Næstformand. Jeg arbejder på at få dette flettet ind i lov og orden komplekset

2017-06-03: Igen en dårlig oplysning. Sonja sendte mig igår det kedelige budskab, at Walther var sovet stille ind, efter et næsten 5 måneder langt sygehusophold.

2017-01-20: På min 4 ugers jule ferie, fik jeg den kedelige oplysning at Kim's Varan var sovet stille ind, uden forudgående varsel.

2017-01-10: På mødet d. 10. januar, meddelte fungerende formand, Broder John, i resten af Thor's regeringsperiode er tirsdagsmøderne flytte til mandag. Hvor fast og permanent dette er, fremgår ikke skarpt i referatet.

2016-10-27: En oplysning som mest peger på vore ældre medlemmer. På denne dato var jeg til oktober øl og pølse festival på Peder Lykke Centret. Der møder jeg afdøde John Ford's hustru. Hun bor formodentlig på det plejehjem. Hun kunne ikke kende mig, men hun havde det formidabelt. Hun tilbragte det meste af tiden på dansegulvet.

2016-09-22: Byturen d. 11. okt 2016 Mødested/tid er ændret til 13:00, og på Sant-Hans Torv

2016-09-13: På denne side skal/vil jeg skrive lidt om mine iagttagelser og observationer

På seneste møde startede der lidt debat om overholdelse af regler og love. Vi kom ikke så langt, af 2 årsager. Vi var meget tyndt bemandet, og Formanden mente at Carsten skulle være til stede.

Jeg på min side vil ikke konkludere noget, før jeg har set et referat fra mødet, men et punkt blev vel nogenlunde afrundet. "Der skal meldes afbud til møderne", og "referaterne skal fortælle hvilke afbud der er kommet". Undladelse vil afstedkomme økonomiske konsekvenser.

 

Det bliver nok et langt forløb, så nok for nu.