Denne side danner indgang til oprindelige love. Er under udfasning/nedlæggelse:

Har pr. 14. januar 2020, kun historisk værdi

Lov (Grundloven)

Lovændringer

Protukolater

"Hvor står det henne" At betragte som en "Brugsanvisning"